Επαφή ΑΑSamos


 

Επαφή AASamos

Επικοινωνήστε με τον Αλέξανδρο Σταυρίδη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικόπεδα στην μαρίνα του Πυθαγορείου, Σάμου Ελλάδα

contact AASamos / Alexander Stavridis

  • Αλέξανδρος Σταυρίδης
  • Eddingtonlaan 8
  • 7904 EE Hoogeveen
  • Κάτω Χώρες (Ολλανδία)
  • Τηλ: (+31) 528 85 29 45
  • Κιν: (+31) 627 44 27 98
  • Ε-mail: stavridisalexander@gmail.com