Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Μαρίνας Πυθαγορείου Σάμου


Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Μαρίνας Πυθαγορίου Σάμου

Part of this Marina could be yours!

Pythagorion Marina with a view on the coast of Asia Minor.

Το 2005 τελείωσε η κατασκευή της Μαρίνας του Πυθαγορείου και ταυτόχρονα όλη η περιοχή εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως ώστε να υπάρξει σωστή πολεοδομική ανάπτυξη στα επόμενα έτη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υπηρεσιών της Μαρίνας.

Η Μαρίνα δύναται να ελλιμενίσει 280 σκάφη καθώς και να τα συντηρήσει κατά την διάρκεια του χειμώνα. Διαθέτει γερανό ανελκύσεως 80 τόνων έχουνε δε ανεγερθεί διάφορα καταστήματα και ένα ξενοδοχείο ώστε να δημιουργηθεί μια τοπική αγορά προς εξυπηρέτηση των ελλιμενισμένων θαλαμηγών και των επισκεπτών.

Οι όροι δομήσεως στην χερσαία ζώνη όπου εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλεως βασίζονται σε περιβαλλοντολογικές μελέτες ώστε μελλοντικά να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του νησιού, αλλά να παραμείνει και για τις επόμενες γενεές.

Όπως είναι αντιληπτό στα επόμενα χρόνια μια Νέα Πόλη με σωστές προδιαγραφές θα ανεγερθεί σε ένα κομβικό σημείο της Μεσογείου, μεταξύ Ανατολής και Δύσης.