Διαδικασία αγοράς οικόπεδα


 

Βασική διαδικασία αγοράς

Η αγορά οιουδήποτε οικοπέδου εντός του Νέου Σχεδίου Πόλεως Πυθαγορείου, υπόκειται στον όρο της χρηματικής εισφοράς στον Δήμο Σάμου όπως αναλυτικά αναγράφεται στην σελίδα 7 στην στήλη της Δημοτικής Εισφοράς. Η εισφορά δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή πωλήσεως του οικοπέδου.

Αυτή η εισφορά σε χρήμα πρέπει να εξοφληθεί στον Δήμο την ημέρα που θα συνταχθεί το συμβόλαιο στο Συμβολαιογραφείο καθώς και ο φόρος μεταβίβασης στην τοπική Εφορία.

Εν συντομία πρώτα καταβάλλεται το ποσόν της εισφοράς σε χρήμα στον Δήμο και ο φόρος μεταβίβασης προσκομίζονται οι εξοφλητικές αποδείξεις στο Συμβολαιογραφείο και κατόπιν εξοφλείται το υπόλοιπο συμφωνηθέν ποσόν της αγοραπωλησίας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ιδιοκτήτη.

Όταν τελειώσει ή όλη νόμιμη διαδικασία, τότε πλέον ακολουθεί η εγγραφή του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.

Συνολική ανέγερση κτισμάτων (Συντελεστής Δόμησης 0,8) ανέρχεται στα 9.987.008 μ2

Τιμές διαθέσιμες κατόπιν αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη./i>