Aankoopproces percelen


Verkrijging van de bouwpercelen

Volgens het nieuwe bestemmingsplan moeten kopers van percelen in Pythagorion het standaard aankoopproces volgen. Ten eerste zijn ze verplicht om een ​​Gemeentelijke Bijdrage aan de gemeente Samos te betalen volgens kolom 3 (Gemeentelijke Heffing). Ze zijn ook verplicht om overdrachtsbelasting te betalen aan de Belastingdienst. Deze kosten zijn additioneel aan de aankoopprijs van de grond.

Beide betalingen moeten worden verricht voorafgaand aan de ondertekening van het koopcontract bij het notariskantoor en de betalingsbewijzen moeten worden overgelegd aan het voornoemde notariskantoor.

Vervolgens moet de overeengekomen koopsom worden voldaan aan de juridische grondeigenaar via zijn/haar bankrekening.

Na afronding van de voornoemde wettelijke procedure volgt de inschrijving van de nieuwe grondeigenaar (koper) bij het ​​Kadaster.

Totale bebouwbare oppervlakte (bouwvergunning 0,8%) 9.987.008 m2.

Prijzen zijn beschikbaar op aanvraag voor geïnteresseerde partijen.